Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

De middeleeuwen zijn een lange periode van bijna 1000 jaar tussen de Val van het West-Romeinse Rijk (476 na Chr.) en de renaissance (ca. 1400/1500). Het tijdperk werd gedomineerd door de leer van de Christelijke kerk. Maar ook door een samenleving met grote tegenstellingen. Enerzijds had je de adel en de humanisten en anderzijds de horige boerenklasse. Dat beeld weerspiegelt zich volop in de kunst van die tijd. Tijdens de middeleeuwen maken religieuze onderwerpen en portretten het gros uit van de iconografie van de beeldende kunsten. Ook in deze kamer ontdek je voornamelijk laatmiddeleeuwse kunst.
Lees meer