Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

De Cleyn Salette was in Rockox’ tijd een ontvangstkamer, een kamer met grandeur. Vandaag ademt de ruimte de sfeer van de renaissance. De renaissance was een sleutelmoment in de geschiedenis en symboliseerde op diverse wijzen de verruiming van de horizon. Nieuwe continenten en culturen werden ontdekt. Ook de wetenschap nam een hoge vlucht. Daarnaast werd de klassieke oudheid opnieuw onder de loep genomen. De introductie van de boekdrukkunst tijdens de renaissance was misschien wel de belangrijkste evolutie. Het humanisme stelde het individu centraal. Er werd subtiel kritiek op de maatschappij geuit. In de beeldende kunsten herkennen we een realisme ontdaan van idealisme. Het naaktfiguur verwierf zijn plek. Het proces van secularisering ontpopte zich langzaam in de iconografie, terwijl de religie op de korrel genomen werd. Het landschap en het stilleven – tijdens de middeleeuwen vooral van decoratief belang in religieuze taferelen - groeiden uit tot zelfstandige thema’s in de kunst.
Lees meer