Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

In het najaar van 2013 wordt Het Gulden Cabinet aangevuld met een selectie vriendenboekjes of alba amicorum uit de 16e en de 17e eeuw. Die boekjes leggen – op geheel analoge wijze - het sociale netwerk van studenten uit deze periode bloot. Zij verzamelden in hun boekjes signaturen van medestudenten, professoren en verwanten. De ondertekenaar in kwestie voorzag zijn bijdrage doorgaans van citaten uit de Bijbel, uit werk van klassieke auteurs - waarmee hij zijn belezenheid wilde etaleren - of hij verzon zelf oneliners. Daarnaast schreef hij ook vaak een woord van waardering voor de eigenaar van het boekje. Als hij van adel was, liet hij zijn wapenschild na. Dat tekende of schilderde hij niet noodzakelijk zelf. Hij kon dat ook laten doen door een kunstenaar, tegen betaling. Tot slot vermeldde hij zijn naam, de datum en vaak ook de plaats waar het boekje gesigneerd werd.

De alba amicorum zijn dan ook ware schatten aan informatie over het studentenleven in de 16de en de 17de eeuw en brengen de peregrinatio academica of studiereizen die studenten destijds maakten vanuit de Nederlanden naar buitenlandse universiteiten op prachtige wijze in kaart. De deelexpo In vriendschap verbonden. Het Liber Amicorum of vriendenboekje in de 16de eeuw en 17de eeuw in de Nederlanden toont pagina’s uit de vriendenboekjes van een 20-tal studenten, een professor en enkele andere adellijken.

Met deze webapp ontdek je meer over de eigenaars van de boekjes en kan je verder bladeren naar andere boeiende pagina's die niet in de deelexpo te zien zijn.
Lees meer