Jouw browser ondersteunt niet de vereiste technologie om deze website te bekijken. Upgrade nu.

De tweede deeltentoonstelling in Het Gulden Cabinet werpt een blik op de heilige Hiëronymus, patroon van de humanisten en inspiratiebron bij uitstek voor 16e- en 17e-eeuwse kunstenaars. Deze webapplicatie toont een selectie van de belangrijkste werken die ter plaatse te zien zijn.

Hiëronymus zag in 347 het levenslicht in Stridon (het huidige Kroatië). Tijdens zijn studietijd in Rome raakte hij geboeid door retoriek en literatuur. Nadien reisde hij naar Trier waar hij een tijdje in de keizerlijke administratie werkte. Nadien liet hij zich in Rome dopen. Rond 373 vertrok hij - na een oponthoud in Aquileia - op pelgrimstocht naar Jeruzalem. Onderweg werd hij erg ziek waardoor hij noodgedwongen een jaar in Antiochië verbleef. Daar leerde hij Grieks. Van 375 tot 378 trok hij zich terug in de woestijn van Chalkis in Syrië. Hij leerde er een monnik van Joodse afkomst kennen die hem Hebreeuws leerde en schreef er ook zijn Vita Pauli - een korte biografie van Paulus van Thebe. Toen hij de woestijn verliet trok hij opnieuw naar Antiochië waar hij tot priester werd gewijd. Later werd Hiëronymus secretaris en raadsheer van Paus Damasus I in Rome. Die laatste gaf hem de opdracht om uit de originele Bijbel in het Hebreeuws en het Grieks een Latijnse vertaling te maken: de zogenaamde Vulgaat. Hij heeft er de rest van zijn leven aan gewerkt en begon ook aan de herziening van de Latijnse evangelieteksten. Iets wat hem niet in dank werd afgenomen door de Romeinse clerus die andere vertaalopvattingen had. Na paus Damasus’ dood gaf de nieuwe paus Siricius Hiëronymus het bevel om Rome te verlaten. Hij startte daarop met een rondreis langs de heilige plaatsen in Palestina om zich uiteindelijk in Bethlehem te vestigen. Hij schreef er talrijke brieven aan en biografieën van asceten en leefde er als kluizenaar tot aan zijn dood.

Hiëronymus en de leeuw

De legende wil dat Hiëronymus op een avond in Bethlehem bezoek kreeg van een manke leeuw die een doorn in zijn poot had. De heilige bevrijdde het dier van de doorn, waarna het uit dankbaarheid bij hem bleef. Dagelijks begeleidde de leeuw de ezel die brandhout uit het bos haalde. Op de een dag viel hij echter in slaap en namen voorbijtrekkende kooplui de ezel mee. Uit schuldgevoel nam de leeuw het werk van de ezel over tot hij hem terugvond. In kamer 3 van Het Gulden Cabinet vind je nog twee schilderijen van Jan van Hemessen met de voorstelling van de Heilige Hiëronymus.
Lees meer